Skip to menu Skip to content
Click here or press the Escape key to leave this site now
Donate
Call the RCS helpline on 08088 01 03 02

Stop przemocy seksualnej

Wsparcie dla osób polskojęzycznych dotkniętych przemocą seksualną w Moray. Moray Rape Crisis wprowadza nowy projekt Stop przemocy seksualnej dla osób polskojęzycznych dotkniętych przemocą seksualną w Moray.

W ramach nowego projektu „Stop przemocy seksualnej” oferujemy darmowe i poufne wsparcie w języku polskim dla osób dorosłych w Moray, które doświadczyły przemocy seksualnej bez względu na to, czy wydarzyło się to w przeszłości czy dość niedawno.

Bez względu na to, kiedy do tego doszło, kto się tego dopuścił, czy ktoś skrzywdził Cię w sposób seksualny, czy sprawił, że poczułaś(-eś) się niekomfortowo, nawet jeśli nie masz pewności, możesz skontaktować się z polskojęzyczną osobą z MRC.

CZYM JEST PRZEMOC SEKSUALNA?

Przemoc seksualna przybiera wiele form i jest to wszelkiego rodzaju niechciane zachowanie na tle seksualnym. Dochodzi do niej bez zgody (przyzwolenia). Przemocą seksualną nie musi być akt przemocy, aczkolwiek jest to naruszenie prawa drugiej osoby do udzielenia pełnej zgody na czynności / kontakt seksualny.

Przykłady przemocy seksualnej:

  • Wszelkiego rodzaju niechciane czynności / kontakt seksualny, do których dochodzi pod przymusem, presją lub przy użyciu podstępu (zarówno osobiście jak i online).
  • Niechciany dotyk czy całowanie.
  • Zmuszanie lub wywieranie presji na kimś do wysyłania lub otrzymywania nacechowanych seksualnie obrazów lub oglądania nacechowanych seksualnie obrazów lub nagrań.
  • Robienie czegoś na tle seksualnym osobie, która jest pod wpływem narkotyków, alkoholu lub środków odurzających i nie jest w stanie wyrazić zgody.
  • Ktoś kto robi, posiada lub udostępnia zdjęcia, na których jesteś w bieliźnie, nago lub robisz coś natury seksualnej, jeśli masz poniżej 18 lat lub dzieje się to bez Twojej zgody.
  • Nękanie lub napastowanie seksualne, lub stalking.

CZY TO MOJA WINA?

Cokolwiek się wydarzyło, bez względu na Twoje ubranie czy zachowanie, to nie jest Twoja wina. Jeśli ktoś wyrządził Ci krzywdę, to nie z Twojej winy. Odpowiedzialna jest osoba, która wyrządziła Ci krzywdę.

JAK MY możemy PomóC

Przemoc seksualna jest przyczyną znacznej traumy i stresu. Jeśli doświadczyłaś(-eś) przemocy seksualnej w jakiejkolwiek formie, bez względu na to, kiedy się to wydarzyło, nie musisz radzić sobie z tym sama/sam.

W Moray Rape Crisis oferujemy darmowe wsparcie emocjonalne bez wyrażania osądów. Sesje mogą odbywać się na miejscu, online lub telefonicznie.

Wspieramy osoby bez względu na ich płeć, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność, religię, pochodzenie kulturowe i niezależnie od ich statusu imigracyjnego, jesteśmy całkowicie inkluzywni wobec osób transpłciowych.

Słuchamy, wierzymy i traktujemy wszystkich z szacunkiem.

JAK SKIEROWAĆ SIĘ DO NAS

Możesz zwrócić się do nas o wsparcie dla siebie, kogoś z rodziny czy przyjaciół lub poprosić kogoś, kogo znasz: rodzica, przyjaciela, instytucję, lekarza rodzinnego czy znajomą osobę, żeby skierowała Cię do nas. Nasz formularz skierowania jest dostępny po angielsku i po polsku, można go porać tutaj w wersji anglojęzycznej lub polskojęzycznej.

Moray Rape Crisis jest organizacją, która zachowuje poufności i jest niezależna od opieki społecznej, policji i innych oficjalnych organizacji. Nie będziemy Ci mówić, co masz robić ani oceniać Twojego postępowania.

Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Tel.: 01343 550 407

Email: contact@morayrapecrisis.scot

INNE PRZYDATNE KONTAKTY

Możesz skontaktować się również z Rape Crisis Scotland National Helpline, każdego dnia od 17.00 do północy, dzwoniąc pod numer: 08088 01 03 02 lub wysyłając smsa na: 07537 410 027, lub wiadomość na pocztę elektroniczną: support@rapecrisisscotland.org.uk. Więcej informacji w języku polskim na temat Rape Crisis Scotland Helpline można znaleźć tutaj.

Jeżeli coś się wydarzyło niedawno, możesz kontaktować się z Sexual Assault Response Coordination Service (SARCS). Jest to usługa oferowana przez NHS dla osób, które ukończyły 16 lat, usługa ta może zaoferować pomoc medyczną i wsparcie po napaści na tle seksualnym. Jeśli wahasz się, czy składać doniesienie na policji, SARCS może zorganizować dla Ciebie badanie medyczne (medycyny sądowej) bez konieczności składania doniesienia na policji. Skierować można się samemu, dzwoniąc pod numer 0800 148 88 88 (linia czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nhsinform.scot/sarcs. Więcej informacji w języku polskim można znaleźć tutaj.

 

male survivors polish leaflet from Rape Crisis Scotland healing after sexual violence polish leaflet from rape crisis scotland coping after sexual violence polish leaflet from rape crisis scotland polish SARCs leaflet

Join our mailing list

Speak to us

We want to hear from you. Phone us on 01343 550407 or email us.

How we can help you

Loading